islam din ahiret

Özlü Sözlerden…

İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Sadece bu beş şeyden ibaret zannedilmesi hatadır. Zira sadece bir kısmına inanmak ve yaşamak İslam değildir. Yanlışın en tehlikelisi, doğruya en yakın olan yanlıştır. Çünkü doğruyla karıştırılması ve insanların daha kolay aldatılması ihtimali taşımaktadır.

Dünya hayatı, çok önemli bir imtihandır. Ahiret ise dünya hayatının hebası ve imtihandaki artı ve eksi puanların karşılığıdır. Nefeslerimiz sayılıdır, bunlar Allah (cc) yolunda harcanmalıdır. Çünkü ölüm bize çok yakındır. İslam dini Allah (cc) yapısıdır. Bunun için mükemmeldir ve tastamamdır. Haşa zerre kadar noksanı ve hatası bulunmamaktadır.

İslam dini bir bütündür. Ona bir şey katılmaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona hak’tır, hayırdır ve hepsi herkes için ve her yerde lazımdır. Çünkü İslam Dünya ve Ahiret saadetinin tek ilacıdır.

gunah-fitne

Kişinin Hatası Topluma da Tesir Eder

Bazı günahlar vardır ki zararı umumi olur. Sebep olacağı fitne ve kargaşa, meydana getireceği sıkıntı ve musibet yalnız o günahı yapan, işi yerinden oynatan ve bu suretle kendine, başkalarına zulmetmiş olan zalimlere münhasır kalmaz da kurunun yanında yaşı da yakar. Bir şahsın hatası bir orduyu batırabilir. 

Bir geminin dibini delmeye uğraşan bir şahsın işi, öyle bir boğulma musibetine sebep olur ki bu fitne o geminin içinde bulunanlardan yalnız onu delene veya ona yardım edenlere veya görüp susanlara değil, hiç haberi olmayanlara varıncaya kadar hepsine isabet edecek bir musibete uğrarlar. Hatta hiç haberdar olmayanların, gafletlerinden dolayı vaziyetleri daha feci olabilir.

Buradan anlıyoruz ki kişinin günahı bir tek onun değil onu koruyup onun gerçekleşmesine sebebiyet verenlerinde cezasıdır, günahıdır…